Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006 Sb, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Oficiální název:

Obec Želešice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Želešice, se sídlem Želešice, ul. 24.dubna 16 vznikla jako právnická osoba - veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy za podmínek stanovených závaznými právními předpisy. Obec Želešice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce Želešice má 11 členů.

3. Organizační struktura

Starosta - ing. Kvardová Magda- tel. 547217527, 774765320 - starosta@zelesice.eu

Místostarosta - ing. Vraňan Jaroslav

Podatelna, pokladna  - Lövová Jarmila - tel. 547217527 - zelesice@zelesice.eu

Soc.správní,vniitřní odbor - Pavlasová Irena- tel. 547217010 - pavlasova@zelesice.eu

Ekonomka - Žáková Anna - tel. 547217927 - ucetni@zelesice.eu

Evidence majetku - Ptáčková Pavlína - tel. 547217969 - ptackova@zelesice.eu

4. Kontaktní spojení

4.1. Poštovní adresa - sídlo

Obec Želešice, ul. 24.dubna 16, 664 43 Želešice

4.2. Adresa úřadovny

Obecní úřad Želešice, ul. 24.dubna 16, 664 43 Želešice

4.3. Úřední hodiny

pondělí a středa - 8.00 - 17.00

úterý a čtvrtek - 8.00 - 15.00

pátek - 8.00 - 11.30

polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod.

4.4. Telefonní čísla

547 217 527

4.5. Číslo faxu

547 217 567

4.6. Adresa internetové stránky

www.zelesice.eu

4.7. Adresa e-podatelny

e-mail: zelesice@zelesice.eu

4.8. Další elektronické adresy

e-mail: starosta@zelesice.eu, pavlasova@zelesice.eu

4.9. ID datové schránky

vyparpk

5. Bankovní spojení

Sberbank Brno č.ú. 4060007210/6800

ČNB č.ú. 94-13311641/0710 /příjmový účet pro dotace a příjmy ze státního rozpočtu/

6. Identifikační číslo /IČ/

00282952

7. Daňové identifikační číslo /DIČ/

CZ00282952 /od 1.3.2010 obec je plátcem DPH/

8. Dokumenty - rozpočet obce

rok 2010, rozpočtový výhled 2011-2013, rok 2011,rozpočtový výhled 2013-2015,  rok 2012, rozpočtový výhled 2014-2016,   rok 2013 , rozpočtový výhled 2015-2017, rok 2014, rok 2015, rozpočtový výhled 2015-2018, rok 2016, plán rozvoje obce

plnění rozpočtu za jednotlivé roky možno stáhnout v sekci - Obec Želešice - hospodaření obce

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze učinit

ústně - osobně na obecním úřadě v úřední hodiny

písemně - poštou na adresu OÚ nebo prostřednictví datové schránky

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a jaké informace požaduje.

10. Příjem žádosti a dalších podání

Stížnosti, oznámení, podněty občanů a jiná podání lze činit ústně nebo písemně.

- přímo na obecním úřadě

- poštou na adresu obecního úřadu

- faxem

- elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny

- prostřednictvím datové schránky

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

  • osobním podáním na podatelně Obecního úřadu

  • poštou na adresu Obecního úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

Formuláře Obecního úřadu jsou v elektronické podobě na stránkách Obce v sekci - Ke stažení - tiskopisy, formuláře nebo přímo na obecním úřadě.

13. Návod pro řešení nejrůznějších životních situací

Doporučujeme odkaz na stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz. konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

14.1. Právní předpisy

- zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR

- zákon č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů

- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

- zákon č. 500/2004 Sb správní řád

14.2. Obecní vyhlášky

Znění Obecních vyhlášek najdete v sekci - Obec Želešice - právní předpisy obce a směrnice a další dokumenty obce.

Seznam právních předpisů obce včetně neplatných OZV - zde

15. Úhrady za poskytování informací

Ceník sazeb - náhrady nákladů - zák. 106/1999 Sb. zde

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

rok 2010rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015

19. Seznam organizací

- příspěvková organizace - Základní škola a  Mateřská škola

- organizační složky - Obecní knihovna, Jednotka sboru dobrovolných hasičů