Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

ARCHIV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY + smlouvy

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Želešice - Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2016
Vyvěsil(a): Lövová dne 25.11.2015
Bude sejmuto dne 8.11.2015
Soubory:  výzva, čestné prohlášení, krycí list, obecná pravidla, požadavky, hlášení, smlouva o poskutnutí služeb při nakládání s odpady - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí" 
Vyvěsil(a): Lövová dne 6.11.2015
Bude sejmuto dne 17.11.2015
Soubory:
výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 6 projekt, příloha 7, příloha 8

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Účelová komunikace nad kostelem Vrchy - oprava 
Vyvěsil(a): Lövová dne 12.10.2015
Bude sejmuto dne 26.10.2015
Soubory:
výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, smlouva o dílo zde

Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba - km 124,970 až 125,402 a km 125,880 až 126,784 Vyvěsil(a): Pavlasová dne 13.7.2015
Bude sejmuto dne 6.8.2015
Soubory:
Výzva, Přílohač.6, Přílohač.6, Přílohač.3,   Přílohač.8, Přílohač.6, Přílohač.7, Přílohač.9, Přílohač.9, Přílohač.9, Žádost, Přílohač.9,  Přílohač.9,   Přílohač.1, Přílohač.2, Přílohač.4,   Přílohač.2, Přílohač.3, Přílohač.4, Přílohač.6, smlouva o dílo zde, smlouva o dílo autorský dozor zde

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek - zde

Výzva - komunikace Vrchy Vyvěsil(a): Pavlasová dne 11.6.2015
Bude sejmuto dne 29.6.2015
Soubory:
Výzva, Přílohač.1, Přílohač.2, Přílohač.3,   Přílohač.4, Přílohač.5 Výběrové řízení "Účelová komunikace nad kostelem Vrchy - oprava" na základě doporučení výběrové komise ze dne 3.7.2015 bylo zrušeno.

Výzva - projekt průtah Vyvěsil(a): Lövová dne 11.6.2015
Bude sejmuto dne 29.6.2015
Soubory:
výzva, přílohač.1,přílohač.2, přílohač.3, přílohač.4, přílohač.4a,upřesňující informace Výběrové řízení "II/152 Želešice průtah 1. stavba ..." na základě doporučení výběrové komise ze dne 1.7.2015 bylo zrušeno.

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - "Obec Želešice - "Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, vč.vybavení, úprava vnějších ploch na školní hřiště, odpočinkovou zónu, prostory na pracovní výuku"
Vyvěsil(a): Lövová dne 4.5.2015
Bude sejmuto dne 15.5.2015
Soubory: výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6 dozor, příloha 6, příloha 7 půdorys, příloha 7 řez A, příloha 7 řez B, příloha 7 situace pro zadání, příloha 7 situace stávající stav, příloha 8, Smlouva o dílo zde, smlouva o dílo autorský dozor zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - "Obec Želešice - Zpracování Územního plánu Želešice"
Vyvěsil(a): Lövová dne 9.3.2015
Bude sejmuto dne 23.3.2015
Soubory: výzva, příloha 1  , příloha 2, příloha 3, příloha 4, Smlouva o dílo zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - "Obec Želešice - ul. 24.dubna, přeložka autobusové zastávky"
Vyvěsil(a): Lövová dne 2.2.2015
Bude sejmuto dne 19.2.2015
Soubory: výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 4a, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12,                                  doplňující informace - zadáno 12.2.2015, Smlouva o dílo zde

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Želešice - Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2015
Vyvěsil(a): Lövová dne 27.10.2014
Bude sejmuto dne 19.11.2014
Soubory:  výzva, Smlouva zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - operační program Vzdělávání pro konkurensceschopnost - zadavatel ZŠ a MŠ Želešice, ul. 24.dubna 270
Vyvěsil(a): Lövová dne 10.11.2014
Bude sejmuto dne 24.11.2014
Soubory: Výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7  výsledek výběrového řízení - zde, zápis o posouzení nabídek - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - operační program Vzdělávání pro konkurensceschopnost - zadavatel ZŠ a MŠ Želešice, ul. 24.dubna 270
Vyvěsil(a): Lövová dne 31.10.2014
Bude sejmuto dne 3.11.2014
Soubory: Výzva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku -  operační program Vzdělávání pro konkurensceschopnost - zadavatel ZŠ a MŠ Želešice, ul. 24.dubna 270 
Vyvěsil(a): Lövová dne 3.11.2014
Bude sejmuto dne 19.11.2014 
Soubory:   oznámení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Výběr dodavatele služeb pro zimní údržbu komunikací v obci Želešice pro zimní období 2014/2015
Vyvěsil(a): Lövová dne 15.10.2014
Bude sejmuto dne 27.10.2014
Soubory: výzva, Smlouva o zimní údržbě - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - pokládka obrub pro podélné stání automobilů
Vyvěsil(a): Lövová dne 25.9.2014
Bude sejmuto dne 2.10.2014
Soubory: výzva  Smlouva o dílo - zde

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení  - výběr TDI - Výstavba mateřské školy Želešice
Vyvěsil(a): Lövová dne 16.6.2014
Bude sejmuto dne 27.6.2014 
Soubory: VÝZVA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ TDI MŠ , Příloha 6 Smlouva o výkonu TDI, Příloha 7 AB_pruvodni a technicka zprava, Příloha 7 D dokladová část, Příloha 7 E ZOV, Příloha 7 G Požárně BŘ, Příloha 7 H statické řešení, Příloha 7 I Elektro silnoproud, Příloha 7 J ZTI, Příloha 7 K ústřední vytápění, Příloha 7 L pripravny jidel, Příloha 7 M standardy vystavby a specifikace prvku, Příloha 7 N výkaz výměr 1_Dostavba, Příloha 7 N výkaz výměr 2_Rekonstrukce, Příloha 7 N výkaz výměr 3_TZB, Příloha 7 C situace stavby, Příloha 7 F ýkresová část Smlouva o výkonu technického dozoru investora - zde

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení  - výběr koordinátora bezpečnosti práce na staveništi - Výstavba mateřské školy Želešice
Vyvěsil(a): Lövová dne 16.6.2014
Bude sejmuto dne 27.6.2014 
Soubory: VÝZVA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ koordinátor BP, Příloha 6 Mandátní smlouva BOZP, Příloha 7 AB_pruvodni a technicka zprava, Příloha 7 D dokladová část, Příloha 7 E ZOV, Příloha 7 G Požárně BŘ, Příloha 7 H statické řešení, Příloha 7 I Elektro silnoproud, Příloha 7 J ZTI, Příloha 7 K ústřední vytápění, Příloha 7 L pripravny jidel, Příloha 7 M standardy vystavby a specifikace prvku, Příloha 7 N výkaz výměr 1_Dostavba, Příloha 7 N výkaz výměr 2_Rekonstrukce, Příloha 7 N výkaz výměr 3_TZB, Příloha 7 C situace stavby, Příloha 7 F ýkresová část Smlouva o výkonu koordinátora BOZP - zde

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem - Výstavba mateřské školy v Želešicích
Vyvěsil(a): Lövová dne 5.6.2014
Bude sejmuto dne 25.6.2014 
Soubory: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE , Zadávací dokumentace - MŠ Želešice, Příloha 6 - AB_pruvodni a technicka zprava, Příloha 6 -C situace stavby, Příloha 6 - D dokladová část, Příloha 6 - E ZOV, Příloha 6 F - výkresová část, Příloha 6 - G - Požárně BŘ, Příloha 6 - H - statické řešení, Příloha 6 - I - Elektro silnoproud, Příloha 6 - J - ZTI, Příloha 6 - K - ústřední vytápění, Příloha 6 - L - pripravny jidel, Příloha 6 - M - standardy vystavby a specifikace prvku, Příloha 6 - N - výkaz výměr 1_Dostavba, Příloha 6 - N - výkaz výměr 2_Rekonstrukce, Příloha 6 - N - výkaz výměr 3_TZB, MŠ odpovědi k VZ č1 Smlouva o dílo - zde

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku - Výstavba mateřské školy v Želešicích 
Vyvěsil(a): Lövová dne 2.5.2014
Bude sejmuto dne 19.5.2014 
Soubory:   oznámení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - Výstavba mateřské školy v Želešicích - podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení
Vyvěsil(a): Lövová dne 1.5.2014
Bude sejmuto dne 2.5.2014 zrušeno dne 2.5.2014
Soubory:   výzva  , zadávací dokumentace, průvodní zpráva, situace1, situace2, doklady1, doklady2, doklady3, doklady4, doklady5, doklady6, doklady7, doklady8, doklady9, ZOV1, ZOV2, požární1, požární2, požární3, požární4, požární5, požární6, přípravna jídel, standardy, výměry1, výměry2, výměry3, výměry4, výměry5, výměry6, výměry7, výměry8, výměry9, vytápění1,vytápění2, vytápění3, vytápění4, vytápění5, vytápění6, vytápění7, vytápění8, vykresy, elektro, tech.výkresy, statika

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu -oprava střechy a krovu objektu Želešice č.p. 80 - Victoria Wannieck
Vyvěsil(a): Lövová dne 10.4.2014
Bude sejmuto dne 25.4.2014
Soubory:   výzva, výkres1, výkres2, výkres3, výkres4, výkres5, výkres6, výkres7, výkres8, Smlouva o dílo - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu -pokládka obrub pro opravu komunikace II/152 vč. autobusových zastávek
Vyvěsil(a): Lövová dne 8.4.2014, doplněno dne 16.4.2014
Bude sejmuto dne 22.4.2014
Soubory:  výzva ,smlouva,   výkres, výkaz výměr změna, Smlouva o dílo - zde

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu -výběr dodavatele pro dodávku PC - účetní
Vyvěsil(a): Lövová dne 13.1.2014
Bude sejmuto dne 1.2.2014
Soubory:  výzva

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Želešice - výběr dodavatele služeb při nakládání s odpady v obci Želešice v roce 2014
Vyvěsil(a): Lövová dne 5.11.2013
Bude sejmuto dne 25.11.2013
Soubory:  výzva    Smlouva o poskytnutí služeb - van Gansewinkel - zde  , dodatek č.1

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Želešice - výběr dodavatele služeb pro zimní údržbu komunikací v obci Želešice pro zimní období 2013/2014
Vyvěsil(a): Lövová dne 5.11.2013
Bude sejmuto dne 19.11.2013
Soubory:  výzva   Smlouva o dílo  - Koza Jaroslav - zde

                                                                                     

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku pro dodávku technologie: "Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice"
Vyvěsil(a): Lövová dne 23.8.2013
Bude sejmuto dne 12.9.2013
Soubory:  výzva                                                                                                          Smlouva o dílo - JD ROZHLASY s.r.o. - podepsaná 30.9.2013 - zde

Výzva k podání nabídky a oznámení o zahájení zadávacího řízení - Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání
Vyvěsil(a): Lövová dne 28.5.2013
Bude sejmuto dne 21.6.2013
Soubory:  výzva                                                                                   Smlouva o dílo - Inženýrské stavby Jebáček Znojmo - podepsané 1.8.2013 - zde

Výzva k podání nabídky a oznámení o zahájení zadávacího řízení - Želešice - Bytovky Sadová, dešťová kanalizace
Vyvěsil(a): Lövová dne 3.5.2013
Bude sejmuto dne 31.5.2013
Soubory: výzva, příloha                                                                         Smlouva o dílo - Inženýrské stavby Hodonín - podepsána 26.8.2013 - zde

Zpracování lesního hospodářského plánu - lesní hospodářský celek obce Želešice
Vyvěsil(a): Lövová dne 13.8.2012
Bude sejmuto dne 25.9.2012
Soubory:
zakázka, změna zadávací dokumentace

Zakázka malého rozsahu - Svoz odpadu pro obec Želešice
Vyvěsil(a): Lövová dne 19.9.2012
Bude sejmuto dne 15.10.2012
Soubory:
  zakázka