Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

Odpady

Změna názvu svozove firmy - informace

V poslední době jsou do žlutých nádob na plasty hojně umísťovány fólie z bazénů (modré bazénové fólie), stavební plasty a novodurové trubky. Tyto odpady  v žádném případně do těchto nádob nepatří. Občané mohou tyto odpady odevzdat buď do sběrných dvorů, případně při následujícím mobilním svozu objemných odpadů. Pokud osádka při svozu odpadu zjistí, že nádoba je zaplněna tímto druhem stavebního odpadu, nebude prostřednictvím KUKA vozu svezena. Osádka pořídí fotodokumentaci a my Vás následně budeme informovat, na kterém stanovišti se takto naplněná nádoba nachází. - informace od svozové firmy ze dne 17.6.2015

Změna - letního čas - sběrný dvůr, pálení bio odpadu
Upozornění pro občany: 29.3.2015 přechod na letní čas - změna provozu sběrného dvoru - úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 , sobota od 9.00 do 11.00 hod a dále pálení bio - čtvrtek, pátek , sobota od 8.00 do 17.00 hod.

Svoz bio odpadu bude od 1.4.2015 probíhat vždy v úterý 

Sdělení van Gansewinkel - Prosíme občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sypali do nádob (kovových) pouze studený popel. V případě, že bude při svozu identifikován horký popel v nádobě, nebude tato svezena. Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu.

Svoz nebezpečného odpadu dne 25.dubna 2015 - informace

Poplatek komunální odpad v roce 2015 -  informace

Upozorňujeme občany, že dne 24.11. již skončil odvoz BIO odpadu. 

Informace- umístění tabulového skla v kontejnuru - zde

Informace van Gansewinkel - svoz odpadu ve 44. týdnu z důvodu státního svátku proběhne ve čtvrtek 30.10.2014.

Svoz bio odpadu bude od 15.9.2014 probíhat vždy v úterý a pátek

Změna - zimní čas - sběrný dvůr, pálení bio odpadu
Upozornění pro občany: 26.10.2014 přechod na zimní čas - změna provozu sběrného dvoru - úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 , sobota od 9.00 do 11.00 hod a dále pálení bio - čtvrtek, pátek , sobota od 8.00 do 15.00 hod.

Poplatek komunální odpad v roce 2014 -  informace

Poplatek za psa v roce 2014 -  informace

Informace EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí v roce 2012 - zde

Poplatek komunální odpad v roce 2013 -  informace

Poplatek komunální odpad v roce 2012 - informace 

Informace EKO-KOM - v roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. Na přiloženém letáku jsou uvedeny výsledky, kterých dosáhla naše obec a tím přïspěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. - osvědčení