Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

Sběrný dvůr  - Želešice, ul. 24. dubna

Obec Želešice obdržela Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014- k nahlédnutí zde

V poslední době jsou do žlutých nádob na plasty hojně umísťovány fólie z bazénů (modré bazénové fólie), stavební plasty a novodurové trubky. Tyto odpady  v žádném případně do těchto nádob nepatří. Občané mohou tyto odpady odevzdat buď do sběrných dvorů, případně při následujícím mobilním svozu objemných odpadů. Pokud osádka při svozu odpadu zjistí, že nádoba je zaplněna tímto druhem stavebního odpadu, nebude prostřednictvím KUKA vozu svezena. Osádka pořídí fotodokumentaci a my Vás následně budeme informovat, na kterém stanovišti se takto naplněná nádoba nachází. - informace svozové firmy ze dne 17.6.2015

Obec Želešice obdržela Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013- k nahlédnutí zde

Informace - zpětný odběr elektrozařízení "Elektrowin" - zde

Změna - zimní čas - sběrný dvůr, pálení bio odpadu
Upozornění pro občany: 26.10.2014 přechod na zimní čas - změna provozu sběrného dvoru - úterý a čtvrtek od 14.00 do 16.00 , sobota od 9.00 do 11.00 hod a dále pálení bio - čtvrtek, pátek , sobota od 8.00 do 15.00 hod.

přehled sběru oděvů na sběrném dvoře v roce 2013 - zde

Upozornění pro občany: Na sběrném dvoře v Želešicích je nově umístěn kontejner na textil. - vloženo 13.2.2013

Informace - provozní řád Sběrného dvoru - zde

Upozorňujeme občany, že od 1.10.2012 platí nový ceník zboží a služeb, z kterého vyplývá, že ve sběrném dvoře je stanoven poplatek za vývoz suťě za 1m3 Kč 700,-, tj. za 1 kolečko Kč 60,- a dále je zpoplatněn vývoz velkoobjemového odpadu -spalitelný - za 1 m3 Kč 250,-. U velkoobjemového odpadu je vhodné se nejdříve domluvit s obsluhou sběrného dvoru, zda bude volná kapacita kontejneru.

Informace ze dne 6.9.2011 - zde

nádoby na biodpad - informace zde - budou opět rozmístěny od 1.4.2013

Obec Želešice obdržela Osvědčení o úspoře emisí - k nahlédnutí zde

 Druhy odebíraných odpadů včetně jejich zařazení podle Katalogu odpadů:

150101 Papíry a lepenka

150102 Plastové obaly

160103 Pneumatiky

170107 Směsi nebo oddělené frakce beton, cihel, tašek a keram.výrobků

170405 Železo a ocel

200139 Plasty

200140 Kovy

200301 Směsný komunální odpad

200307 Objemný odpad

 

Provozní doba:

                                   Letní čas                                 zimní čas

Úterý, čtvrtek             16.00 - 18.00                          14.00 - 16.00

Sobota                        9.00   - 11.00                         9.00   - 11.00

 

Provozovatel zařízení včetně telefonního spojení:

Obec Želešice, ul. 24. dubna 16, 664 43 Želešice

Tel. 547 217 527

 

Číslo Rozhodnutí o souhlasu s provozováním zařízení a vydávající správní úřad:

Sp.zn. SÚ/41756-06/1783-2006/DaH

vydané 20.11.2006 MÚ Šlapanice, stavební úřad