Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

Obecně závazné vyhlášky

Seznam právních předpisů obce včetně neplatných OZV - zde

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Platná od 1.1.2016. K nahlédnutí zde

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstaňováním sněhu a náledí, a  kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic   

Platné od 9.12.2015. K nahlédnutí zde                                           

OZV č. 1/2014, kterou se mění ZOV č. 11/201 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 4/2013

Platná od 17.3.2014, k nahlédnutí zde

OZV č. 4/2013, kterou se mění OZV č. 11/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Platná od 1.1.2014, k nahlédnutí zde

OZV č. 3/2013, kterou se mění OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů

Platná od 1.1.2014. K nahlédnutí zde

OZV č. 1/2013- kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

Platná od 12.4.2013. K nahlédnutí  zde

OZV č. 2/2012- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Platná od 1.1.2013. K nahlédnutí  zde

OZV č. 1/2012- kterou se zrušuje OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické výherní zařízení

Platná od 27.4.2012. K nahlédnutí  zde

OZV č. 2/2011- kterou se mění OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena

Platná od 1.1.2012. K nahlédnutí zde

OZV č. 1/2011- stanovuje rozsah a způsob zimní údržby - zrušena

Platná od 24.10.2011. K nahlédnutí  zde

OZV č. 11/2010 - o mínstním poplatku za užívání veřejného prostranství

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 10/2010 - o mínstním poplatku ze vstupného

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 9/2010 - o mínstním poplatku z ubytovací kapacity

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 8/2010 - o mínstním poplatku ze psů

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 7/2010 - o mínstním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu - zrušena

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 6/2010 - o mínstním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 5/2010 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Želešice

Platná od 1.1.2011. K nahlédnutí zde

OZV č. 1/2010 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Želešice

Platná od 29.3.2010. K nahlédnutí zde

OZV č. 4/2005- Požární řád obce

Platná od 22.4.2005. K nahlédnutí zde

OZV č. 2/2004- o závazné části územního plánu obce Želešice

Platná od 18.12.2004. K nahlédnutí zde

OZV č. 8/2001- o nakládání s komunálním odpadem v obci Želešice.

Platná od 1.1.2002. K nahlédnutí zde

Vyhláška č. 3/1996 - o stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí v obci Želešice v zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Platná od 25.11.1996. K nahlédnutí zde

Vyhláška č. 2/96 - o udržování pořádku v obci.

Platná od 13.7.1996. K nahlédnutí zde

Vyhláška č. 5/95 - o dani z nemovitosti

Platná od 1.1.1996. K nahlédnutí zde