Menu:

199-banner-185x190.GIF

FAQ neboli časté dotazy

 

Ohňové dny: každý čtvrtek, pátek a sobota letní čas 8-17 hod. a zimní čas 8-15 hod.

Doktor Modřice:
Po & St 7-12
Út 12-17
Čt & Pá 7-11
Doktor Želešice:
Út 9-11
Čt 12-14

Sběrný dvůr:
Út & Čt 16-18 letní čas
So 9-11

Út & Čt 14-16 zimní čas
So 9-11

Úřední deska

Záměr pronájmu

Vyvěsila: Lövová dne: 10.6.2016

Bude sejmuto dne : 27.6.2016

Souboryzáměr

Závěrečný účet Obce Želešice

Vyvěsila: Lövová dne: 9.6.2016

Bude sejmuto dne : 31.12.2016

Soubory: závěrečný účet informace, závěrečný účet, výkaz, inventarizační zpráva, výsledek inventarizací, finanční vypořádání, poskytnutí dotace a příspěvky z rozpočtu, bilance dotací, zpráva audit, schválení HV ZŠ , rozvaha bilance ZŠ , výkaz zisku ztrát ZŠ , příloha ZŠ , čerpání příspěvku ZŠ , komentář les, ukazatele, monitoring, předkládací zpráva, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva FK, protokoly veřejnoprávních kontrol, zápis z kontroly FV, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách kapitálu

Usnesení - ve věci schválení I.dodatku ke Kanalizačnímu řádu - Magistrát Brno- odbor vodního a lesního hospodářství

Vyvěsila: Lövová dne: 6.6.2016

Bude sejmuto dne : 22.6.2016

Soubory: usnesení

Oznámení o pokračování vodoprávního řízení - rozšíření okruhu účastníků  - ve věci schválení I.dodatku ke Kanalizačnímu řádu - Magistrát Brno- odbor vodního a lesního hospodářství

Vyvěsila: Lövová dne: 6.6.2016

Bude sejmuto dne : 22.6.2016

Soubory: oznámení

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povyhy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Vyvěsila: Lövová dne: 6.6.2016

Bude sejmuto dne : 22.6.2016

Soubory: vyhláška, opatření, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5

Usnesení přijatá na  14.veřejném zasedání ZO dne 24.5.2016

Vyvěsila: Lövová dne: 2.6.2016

Bude sejmuto dne : 20.6.2016

Souboryusnesení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.6.2016 ul. Sportovní

Vyvěsila: Lövová dne:31.5. 2016

Bude sejmuto dne : 16.6.2016

Soubory: oznámení

Oznámení - Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Vyvěsila: Lövová dne: 26.4.2016

Bude sejmuto dne : 13.6.2016

Soubory: oznámení

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  - aktualizováno 8.3.2016
Vyvěsil(a): Lövová dne 29.9.2015
Bude sejmuto dne 31.12.2016
Soubory:
informace, dopis 8.3.2016, seznam aktualizovaný

 

Další oznámení naleznete v archivu